Thông báo


 • filter_2LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cloud_download
  Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cloud_download
  Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập cloud_download
 • filter_4LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
  Tên thủ tục Tải về
  Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới cloud_download

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online