Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.

 

Cải cách hành chính
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/06/2023
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang 05/06/2023
Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường 02/06/2023
Công bố Kết luận thanh tra tại Sở Khoa học và Công nghệ 02/06/2023
Triển khai cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia VneID và định danh điện tử mức 2 05/05/2023
Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 05/05/2023
Thư mời họp Phiên thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ 17/04/2023
Triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 05/04/2023
Triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh An Giang 03/04/2023
Cục Thuế tỉnh An Giang triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền 30/03/2023
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại An Giang 23/03/2023
Triển khai Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang” năm 2022 14/03/2023
Quốc Hội ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 03/03/2023
Tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua 03/03/2023
Các kỳ họp Hội đồng nhân dân được tổ chức khoa học, kịp thời, thực chất và hiệu quả 23/02/2023
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực Nội vụ năm 2023 22/02/2023

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online