Thông báo Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
Sự kiện nổi bật

Thông báo Kết quả điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018

01:38 10/12/2018

Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 đã có Thông báo số 13/TB-HĐNNTH. Theo đó:

     - Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi, Hội đồng thi thông báo kết quả điểm thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018.
     - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông báo kết quả thi, Hội đồng thi nhận đơn phúc khảo bài thi bằng văn bản. Lệ phí chấm phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi (quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC). Đơn phúc khảo và lệ phí chấm phúc khảo nộp trực tiếp tại Hội đồng thi nâng ngạch công chức (thông qua Sở Nội vụ). Địa chỉ: Số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
     Hội đồng thi không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên.
     Chi tiết xem toàn văn Thông báo số 13/TB-HĐNNTH và Danh sách kết quả
tại đây, tải Mẫu đơn xin chấm phúc khảo tại đây./.

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online