Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018 (đợt 1)
Đào tạo - Bồi dưỡng

Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018 (đợt 1)

08:59 18/09/2018

Thực hiện Thông báo số 126-TB/TU ngày 09 tháng 01 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cuối tháng 12/2017. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất với Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh năm 2018 của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

     Ngày 13 tháng 9 năm 2018, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1540/SNV-CCVC về việc triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên năm 2018 (đợt 1), cụ thể như sau:
     1. Thời gian: khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 năm 2018 (Thứ ba).
     2. Địa điểm: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, địa chỉ: số 53/9, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
     3. Số lượng học viên được triệu tập: 90 người.
     Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem toàn văn Công văn số 1540/SNV-CCVC và Danh sách triệu tập
tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online