Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2022

09:18 27/01/2022

Sáng ngày 25/01, tại trụ sở cơ quan Sở Nội vụ, tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ năm 2022

Hội nghị có sự tham dự của đ/c Ngô Hồng Yến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở cùng Ban Giám đốc Sở Nội vụ và gần 100 công chức, viên chức, người lao động là công đoàn viên Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Công bố Quyết định đánh giá, phân loại công chức năm 2021; Báo cáo rà soát danh sách nâng lương thường xuyên năm 2022, trước hạn năm 2021; Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Phát động phong trào thi đua năm 2022
Sau buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm 2022 và thống nhất các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí.
 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Ngô Hồng Yến - Giám đốc Sở đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.
Một số hình ảnh Hội nghị:

Responsive image

 
Đ/c Ngô Hồng Yến - Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2020 - 2021)

Responsive image

Đ/c Lê Kim Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2020 - 2021)

Responsive image

Đ/c Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao tặng Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021

Responsive image

Đ/c Ngô Hồng Yến - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

Ngọc Bích

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online