Khối Thi đua số 3 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua số 3 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

10:49 04/01/2023

Ngày 19/12/2022, Khối thi đua các sở, ngành tham mưu quản lý nhà nước về văn hóa, xã hội, gồm các đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Dân tộc; Sở Khoa học và Công nghệ; Bảo hiểm xã hội; Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; Ban Quản lý khu di tích Óc Eo; Trường Cao đẳng nghề An Giang và Trường Cao đẳng Y tế An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Responsive image

Năm 2022, việc tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng của Khối thi đua số 3 đã chủ động triển khai tích cực, toàn diện, trong đó nổi bật là đổi mới tổ chức phong trào thi đua, từ khâu tổ chức phát động, đăng ký giao ước thi đua đến việc tổ chức thực hiện; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên và thi đua theo đợt, theo chuyên ngành. Ngoài ra, tại Hội nghị các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện phong trào thi đua cần được khắc phục và đề ra phương hướng trong năm 2023 với các nội dung cụ thể và thiết thực.
Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2022 cho Sở Y tế tỉnh; Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bảo hiểm xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo./.

 

 


số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online