Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động
Thi đua Khen thưởng

Lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động

07:22 27/12/2023

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng;

Căn cứ quy định tại khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện thông tin của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể;

Để việc xét khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, đúng đối tượng, thành tích theo quy định. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đề nghị quý cơ quan cập nhật đăng tải danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với ông Thái Nam (Hòa thượng Thích Tôn Quảng), Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang - Trụ trì Chùa Bửu Sơn, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 
Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụđịa chỉ số 89,đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua email: bantdkt@angiang.gov.vn; pvthua@angiang.gov.vn).Thời gian nhận thông tin phản hồi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2023.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân.


Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thừa - Ban TĐKT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online