An Giang phát động phong trào thi đua năm 2023
Thi đua Khen thưởng

An Giang phát động phong trào thi đua năm 2023

09:35 27/01/2023

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI và các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Dự báo tình hình năm 2023, một số thuận lợi hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế như: Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh đang ngày càng cải thiện. Bên cạnh đó, hạ tầng du lịch, khu vui chơi, giải trí của tỉnh tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Các chính sách từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã lan tỏa các tác động tích cực, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đầu tư và mở rộng sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2023 dự báo vẫn còn rất nhiều rủi ro, thách thức như: Dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ quay trở lại với những biến chủng mới, cùng với đó là các dịch bệnh đậu mùa khỉ và các dịch bệnh truyền nhiễm khác đang có nguy cơ lây lan trên toàn cầu. Tăng trưởng kinh tế thế giới không đồng đều, chưa vững chắc; vẫn còn nhiều biến động do hậu quả của xung đột chính trị tại Châu Âu… 
Phát huy kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2022; nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2023.
Với mục đích là Phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất và học tập lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước và các Ngành, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023 và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường, sáng tạo của tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua; tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực, đời sống, xã hội, tạo tiền đề phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo khen thưởng thực chất, có tác dụng động viên, tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí. Nội dung, chỉ tiêu thi đua phải cụ thể, hình thức đa dạng, phong phú và phải có sơ kết, tổng kết.
Các phong trào thi đua phải bám sát mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; nội dung thi đua tập trung giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc của từng ngành, địa phương, đơn vị, khơi dậy nguồn lực và sức mạnh của toàn xã hội.  
Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng cho những tập thể nhỏ, tập thể ở cơ sở, cá nhân là nông dân, công nhân, người trực tiếp lao động sản xuất, công chức, viên chức; đặc biệt quan tâm đến khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề, theo đợt. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước để tuyên truyền và nhân rộng.
Nội dung thi đua năm nay, gồm: Tổ chức quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 05 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Tăng cường các giải pháp, biện pháp thực hiện tốt các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19"; phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào thi đua “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và các phong trào thi đua do tỉnh, địa phương phát động. 
Tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc: tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức tọa đàm, giao lưu gặp mặt và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước ...
Thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả kết hợp với các phong trào thi đua khác như: Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; dân vận khéo,... tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng, đạo đức và lối sống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.
Thi đua xây dựng tổ chức đảng, cơ quan và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò Mặt trận và các Đoàn thể trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Đầu tư, bố trí nguồn lực hoàn chỉnh hệ thống cơ sở trường, lớp học cấp học mầm non và bậc phổ thông theo hướng đạt chuẩn quốc gia phục vụ tốt yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học. Triển khai và thực hiện có hiệu quả đổi mới chương trình và sách giáo khoa. 
Tiếp tục theo dõi, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, tay chân miệng… Hoàn thiện và nâng cao chất lượng mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh các tuyến; củng cố, nâng cao năng lực hoạt động các bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Củng cố, phát triển mạng lưới y tế dự phòng, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm đủ khả năng dự báo, kiểm soát các bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các bệnh liên quan đến môi trường, lối sống. Triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, quản lý, theo dõi hồ sơ sức khỏe người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế.
Thi đua thực hiện cải cách hành chính, đơn giản hoá các thủ tục hành chính; xây dựng môi trường thông thoáng, công khai, minh bạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và trở thành động lực phát triển của tỉnh.
Thi đua củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trấn áp các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, buôn lậu qua biên giới, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy.
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với Luật Thi đua, Khen thưởng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản quy định của Bộ, ngành Trung ương. 
Tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 theo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đối tượng thi đua: Tập thể: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan), các doanh nghiệp, hợp tác xã, trường học, bệnh viện, trung tâm y tế (sau đây gọi chung là đơn vị), các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là địa phương). Cá nhân: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.../.

Trần Diễm (Nguồn: Kế hoạch số 16 /KH-UBND ngày 10/1/2023)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online