Khối Thi đua số 2 tỉnh An Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Thi đua Khen thưởng

Khối Thi đua số 2 tỉnh An Giang tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

11:03 13/01/2022

Vừa qua, Khối các cơ quan tham mưu, tổng hợp, gồm các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Ngoại vụ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Nội vụ; Cục Thống kê; Kho bạc Nhà nước; Cục Thuế tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Khối năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Responsive image
 

Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên thuộc Khối thi đua và đại diện Lãnh đạo cùng với chuyên viên của Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất nhận định: Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ảnh hưởng nặng nề do tác động bởi dịch bệnh Covid - 19. Tuy nhiên, các đơn vị thành viên trong Khối đã tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đặc biệt là phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19 không để lây lan ra cộng đồng... 
Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, tuy nhiên cũng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị trong Khối cần đánh giá kết quả nổi bật theo chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phát triển trong năm 2022, đặc biệt là tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.
Với kết quả, thành tích đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021, các đại biểu thống nhất bình xét, suy tôn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua năm 2021 cho Sở Nội vụ tỉnh; Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho Văn phòng Ủy ban tỉnh và Sở Tài chính tỉnh.
Cũng tại Hội nghị Khối thi đua đã thống nhất bầu chọn Kho bạc tỉnh đảm nhận Khối trưởng và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đảm nhận Khối phó Khối thi đua năm 2022./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online