Cụm Thi đua số 2 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Thi đua Khen thưởng

Cụm Thi đua số 2 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

09:34 04/01/2024

Ngày 29/12, tại huyện Tri Tôn, Cụm Thi đua số 2 tỉnh An Giang tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2023. Tham dự có lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ 6 huyện trong cụm, gồm: Tri Tôn, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, An Phú và Châu Thành, trong đó UBND huyện Tri Tôn là cụm trưởng, UBND huyện Phú Tân là cụm phó.

Responsive image

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2023, 6 huyện trong Cụm Thi đua số 2 đã phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, huy động sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Cụ thể, về thu ngân sách năm 2023, 6 huyện thực hiện 482,9 tỷ đồng, đạt 129,43% so dự toán thu; cả 6 huyệt đều vượt kế hoạch, trong đó thu cao nhất là huyện Chợ Mới, thu vượt chỉ tiêu cao nhất là huyện Tri Tôn và An Phú. Thu nhập bình quân đầu người tăng lên rõ rệt, cao nhất là huyện Chợ Mới, với gần 68,16 triệu đồng/người/năm; chỉ tiêu giảm nghèo cả 6 huyện đều đạt kế hoạch.

Responsive image
Trao hoa cho cụm trưởng và cụm phó Cụm Thi đua số 2 tỉnh An Giang năm 2024

Năm 2023, 6 huyện đã giải quyết việc làm cho gần 10.000 lao động, vượt chỉ tiêu đề ra. Các huyện triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; an ninh trật tự, an toàn xã hội đảm bảo; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu 100%. Về xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, qua đánh giá cuối năm 2023, 100% các tổ chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết quả xếp loại thi đua, đơn vị huyện An Phú đứng nhất cụm, huyện Châu Thành xếp thứ 2, còn huyện Tri Tôn xếp thứ 3.

Dịp này, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh An Giang đã trao hoa cho Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 tỉnh An Giang năm 2024 cho huyện Phú Tân, cụm phó cho huyện Chợ Mới. Các huyện trong cụm đã ký kết phong trào thi đua năm 2024./.

Trần Diễm (nguồn Báo An Giang)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online