Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
Thi đua Khen thưởng

Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu

10:34 01/08/2022

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-HĐTĐKT ngày 08/12/2021 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Vừa qua, đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiến hành làm việc với Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị.

Responsive image

Sau khi nghe báo cáo và đi vào kiểm tra hồ sơ thực tế, đoàn kiểm tra ghi nhận một số nội dung như sau: Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng cho các đơn vị; thực hiện đúng quy trình bình xét, công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hồ sơ đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng quy định, ít sai sót, báo cáo thành tích đạt yêu cầu. Việc tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng đúng quy định. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, có hiệu quả. Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, nhân điển hình tiên tiến được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Responsive image

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Tích cực hưởng ứng, triển khai các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động…Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua (chuyên đề, đột xuất) bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị cụ thể của đơn vị. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua; đối tượng là người trực tiếp lao động;  phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Bám sát và thực hiện theo đúng văn bản quy định hiện hành về công tác thi đua,khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong công tác thi đua khen thưởng, bố trí công tác cho cán bộ phụ trách thi đua khen thưởng sao cho hợp lý, đảm bảo công việc đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ lưu trữ, tra cứu hồ sơ./.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online