Ban Tôn giáo Chính phủ tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh An Giang
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo Chính phủ tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại tỉnh An Giang

08:45 07/11/2023

Sáng ngày 06/11/2023, tại Hội trường Khách sạn Hòa Bình 2, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức khai mạc lớp Tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo thuộc các tỉnh, thành phố khu vực Nam bộ. Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Tùng Châu, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh An Giang đã đến dự.

Responsive image

Trong thời gian 03 ngày, từ ngày 06-08/11 các học viên được giới thiệu, nghiên cứu, học tập các chuyên đề về: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo và một số vấn đề trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kiến chức chuyên sâu về Phật giáo Nam tông Khmer, Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương, Cao đài, Hồi giáo và kỹ năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với các tôn giáo nêu trên; công tác an ninh trong tôn giáo; chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và dự kiến các nội dung sửa đổi tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 162/2017/NĐ-Cp của Chính phủ; cuối khóa các học viên sẽ đi thực tế tại Thiền viện Trúc Lâm An Giang.
Thông qua lớp Tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo khu vực Nam bộ nói riêng; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Được biết đây là chương trình nằm trong Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026” theo Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 1023/KHBNV ngày 17/03/2022 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch số 374/KH-TGCP ngày 31/3/2022 của Ban Tôn giáo Chính phủ triển khai thực hiện đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026”./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online