Tổng kết giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ và ký kết giao ước thi đua năm 2023
Thi đua Khen thưởng

Tổng kết giao ước thi đua năm 2022 Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ và ký kết giao ước thi đua năm 2023

09:14 30/05/2023

Sáng ngày 18/4, tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022.

Responsive image

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đăng ký từ đầu năm 2022. Qua đó, đánh giá những ưu điểm và tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022; đồng thời đề ra biện pháp khắc phục và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ Phạm Thiện Nghĩa cho biết, năm 2022, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các tỉnh trong Cụm thi đua đã thể hiện sự quyết liệt ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch.
Phong trào thi đua yêu nước các tỉnh trong Cụm thi đua đã được triển khai với nội dung, tiêu chí cụ thể, đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng được kịp thời hoàn thiện; bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp được củng cố, kiện toàn... Công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời và có tác dụng nêu gương, tỷ lệ khen người lao động trực tiếp được nâng lên; khen chuyên đề được chú trọng, công tác khen thưởng đột xuất đã được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các tỉnh.

Responsive image
 
Tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, ông Phạm Đức Toàn đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tỉnh An Giang có thành tích xuất sắc trong thực hiện hiện nhiệm vụ công tác, xếp hạng Ba Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2021.

Responsive image
 Kết thúc hội nghị, các tỉnh trong Cụm thi đua đã thống nhất chọn Sóc Trăng là Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023; Long An là Cụm phó thứ nhất và Bến Tre là Cụm phó thứ hai. Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Responsive image
 
Cụm trưởng thi đua năm 2022 tỉnh Đồng Tháp trao cờ luân lưu cho Cụm trưởng thi đua năm 2023 là tỉnh Sóc Trăng.

Nguyễn Minh Trực

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online