Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh
Thi đua Khen thưởng

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh

04:43 09/06/2022

Căn cứ quy định tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định: “Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình...)”;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy An Giang và Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoàn tất thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh. Để việc đề nghị khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác theo quy định. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh đề nghị quý cơ quan cập nhật, đăng tải dự thảo báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang.
(Đính kèm dự thảo báo cáo thành tích).
Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ địa chỉ số 89, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang và qua email: bantdkt@angiang.gov.vn. Thời gian nhận thông tin phản hồi kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 17 tháng 6 năm 2022.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Minh Trực

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online