Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 51 cá nhân thuộc tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 51 cá nhân thuộc tỉnh An Giang

08:17 18/02/2021

Ngày 01/02/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 155/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 51 cá nhân thuộc tỉnh An Giang,

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online