Ban Tôn giáo tỉnh An Giang thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo tỉnh An Giang thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho các lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo

03:43 07/08/2023

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho 11 lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) trên địa bàn tỉnh với trên 1.700 lượt người tham dự.

Responsive image

Lớp giáo lý căn bản tại Ban Trị sự Giáo hội PGHH xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú (Ảnh: Chín Thuộc)

Tại đây, các học viên lớp học (chức việc, tín đồ PGHH) được tuyên truyền, phổ biến về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng đối với tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền, vận động đấu tranh, ngăn ngừa các hiện tượng mê tín, dị đoan, tà đạo, đạo lạ, các hoạt động tôn giáo chưa phù hợp với Hiến chương Giáo hội, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là các thủ tục liên quan hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội PGHH cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Responsive image 
Lớp giáo lý căn bản tại Ban Trị sự Giáo hội PGHH xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân (Ảnh: Ngọc Tuyến)

Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ chức việc và tín đồ PGHH trên địa bàn tỉnh, cập nhật kịp thời các thông tin mới, thiết thực các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định khác có liên quan; đảm bảo cho các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo của PGHH theo tôn chỉ, đường hướng hành đạo của tôn giáo mình, Hiến chương Giáo hội PGHH và pháp luật của Nhà nước, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online