Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sức, chức việc của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa
Công tác Tôn giáo

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sức, chức việc của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

08:39 30/05/2023

Tại hội trường chùa Tam Bửu, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang vừa tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sức, chức việc của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa năm 2023.

Responsive image

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Trong thời gian 01 ngày, 150 chức sắc, chức việc Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa được phổ biến 02 chuyên đề về đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; về Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về công tác tôn giáo. 

Responsive image

Responsive image
 
Ông Lê Quang Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phát biểu khai mạc lớp tuyên truyền 

Thông lớp tuyên truyền nhằm giúp chức sắc, chức việc của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa nắm bắt kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo qua đó vận dụng vào các chương trình hoạt động đạo sự đảm bảo theo quy định của Pháp luật, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online