Ban Tổ chức Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần thứ II
Thi đua Khen thưởng

Ban Tổ chức Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần thứ II

09:01 11/07/2020

Sáng ngày 09/7/2020, Ông Lê Văn Nưng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức Lễ Vinh danh chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ Vinh danh những điển hình tiên tiến có đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội tỉnh An Giang lần thứ II, giai đoạn 2017 - 2020.

 

 Lễ Vinh danh dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 8 năm 2020 nhằm ghi nhận những thành quả và biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017-2020.

Tại buổi họp đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (đại diện cơ quan chủ trì tổ chức Lễ Vinh danh) báo cáo chung về công tác chuẩn bị và thông qua danh sách tổng hợp các tập thể, cá nhân có đóng góp cho lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội giai đoạn 2017-2020.

 Sau khi nghe báo cáo cùng với ý kiến đóng góp của các thành viên trong Ban Tổ chức Lễ Vinh danh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Lễ Vinh danh thống nhất các nội dung đã triển khai, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát theo ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực xã hội hoá và an sinh xã hội gửi về Mặt trận tỉnh tổng hợp trước ngày 11/7/2020 để kịp thời cho công tác tổ chức buổi Lễ được thành công tốt đẹp.

Trần Diễm

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online