Đề cử ứng viên tham gia học bổng của Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu
Công chức - Viên chức

Đề cử ứng viên tham gia học bổng của Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu

09:33 24/10/2018

Ngày 16 tháng 10 năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 1683/SNV-CCVC đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh nghiên cứu rà soát và đề cử ứng viên tham gia chương trình học bổng, cụ thể như sau:

1. Thông tin về Đại học Quốc gia Singapore và LKSPP:
Đại học Quốc gia Singapore là Đại học danh tiếng của Singapore, hiện được xếp ở vị trí thứ 11 trên thế giới (theo Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới 2019 QS World University Rankings) và thứ 2 ở Châu Á (Bảng xếp hạng các trường Đại học hàng đầu thế giới 2018 QS World University Rankings).
LKSPP thuộc Đại học Quốc gia Singapore là một trong số các trường chính sách công hàng đầu trên thế giới, cung cấp các khóa học đạt chất lượng cao về học thuật và chuyên môn chính sách. LKSPP cung cấp các chương trình đào tạo bậc Thạc sỹ có cấp học bổng, gồm:
- Thạc sỹ Hành chính công (MPA) đào tạo trong 01 năm từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020.
- Thạc sỹ Chính sách công (MPP) đào tạo trong 02 năm từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021.
- Thạc sỹ các vấn đề Quốc tế (MIA) đào tạo trong 02 năm từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2021.
2. Chính sách học bổng:
- Đối với chương trình MPA và MPP, LKSPP sẽ cấp 01 suất học bổng theo hình thức: cứ 01 hồ sơ do Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đề cử được LKYSPP đồng ý tuyển chọn, LKYSPP sẽ cấp 01 suất học bổng toàn phần (học phí và các chi phí khác) cho chương trình MPA (giá trị học bổng tham khảo không quá SG$70.000 theo số liệu năm học 2018-2019). Lưu ý: mức hỗ trợ chính sách được LKYSPP điều chỉnh hàng năm và thông báo đến Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối với chương trình MIA: trong quá trình học tập tại LKSPP, học viên có nguyện vọng sẽ đề nghị LKSPP cấp học bổng trên cơ sở cạnh tranh về thành tích học tập.
3. Tiêu chuẩn, hồ sơ đăng ký, thời hạn nộp hồ sơ và quá trình đề cử hồ sơ: thực hiện theo Công văn số 1891/ĐHQG-QHĐN.
Thời hạn đề cử chậm nhất đến hết ngày 19 tháng 10 năm 2018
Xem toàn văn Công văn số 1683/SNV-CCVC tải
tại đây, Công văn số 1891/ĐHQG-QHĐN tải tại đây và Danh sách trích ngang tải tại đây.

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online