Đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức 2019
Công chức - Viên chức

Đăng ký nhu cầu thi tuyển công chức 2019

02:30 16/04/2019

Để chuẩn bị tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019; ngày 04 tháng 4 năm 2019, Sở Nội vụ đã có Công văn số 518/SNV-CCVC đề nghị các các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát số biên chế chưa sử dụng trong tổng số biên chế được giao, trong đó có tính đến số công chức trúng tuyển trong đợt thi tuyển công chức năm 2018 và thực hiện chủ trương tinh giản biên chế theo quy định để đăng ký nhu cầu, chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019

     Văn bản báo cáo và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, gửi về Sở Nội vụ, đồng thời gửi file mềm vào địa chỉ hộp thư điện tử: nttvi@angiang.gov.vn trước ngày 22/4/2019. Xem toàn bộ Công văn số 518/SNV-CCVC tại đây.

Tường Vi - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online