Công bố Quyết định kiểm tra tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang
Thanh tra

Công bố Quyết định kiểm tra tại Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang

08:41 13/12/2023

Sáng ngày 24/11/2023 Đoàn Kiểm tra Sở Nội vụ đã tổ chức công bố Quyết định số 285/QĐ-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2023. Tham dự có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang ông Bùi Quang Vinh, cùng các thành viên Đoàn kiểm tra và các Ban chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

Responsive image

Ông Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ-Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra

Theo Quyết định số 285/QĐ-SNV ngày 06/11/2023, Đoàn Kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức và hoạt động đối với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Responsive image

 Ông Bùi Quang Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang phát biểu ý kiến.jpg

Thời kỳ kiểm tra từ 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 01 tháng 11 năm 2023, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên. 
Phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng cho biết, đây là cuộc kiểm tra thường kỳ theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt, thông qua kiểm tra nhằm đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động về thực hiện Điều lệ và Quy chế theo quy định của pháp luật. Giúp cho cơ quan quản lý Nhà nước về lãnh vực Hội, Quỹ phát hiện những cách làm hay hoặc những hạn chế, thiếu sót để kịp thời biểu dương, nhân rộng; chấn chỉnh, khắc phục để hoạt động Hội, Quỹ trong thời gian tới ngày càng củng cố và hoàn thiện hơn. Quá trình làm việc đề nghị đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn Kiểm tra.
Tại buổi Công bố Quyết định kiểm tra, đơn vị tóm tắt báo cáo số 176/LHHVHNT-VP ngày 08/11/2023 của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang về tình hình tổ chức và hoạt động trong thời gian qua.
Phát biểu tại Buổi công bố Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang ông Bùi Quang Vinh, bày tỏ vui mừng khi được Đoàn có buổi làm việc trực tiếp với đơn vị và qua kiểm tra giúp cho đơn vị thấy được những việc chưa làm được, để kịp thời bổ sung hoàn thiện trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu cung cấp cho Đoàn kiểm tra đã đề ra./.

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online