Công bố Quyết định kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
Thanh tra

Công bố Quyết định kiểm tra đối với Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

09:19 06/11/2023

Sáng ngày 01/11/2023, tại Văn phòng HĐND – UBND huyện Tri Tôn, Sở Nội vụ đã công bố Quyết định kiểm tra đối với UBND huyện theo Kế hoạch năm 2023 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt điều chỉnh.

Responsive image

Hình 1. Ông Võ Minh Nâng, Chánh Thanh tra Sở Nội vụ- Trưởng đoàn công bố Quyết định kiểm tra

Responsive image

Hình 2. Ông Trần Minh Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn phát biểu ý kiến

Tham dự có Chánh Thanh tra Sở Nội vụ - Trưởng đoàn ông Võ Minh Nâng; về phía địa phương có Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn ông Trần Minh Giang chủ trì Buổi công bố. Cùng tham dự Buổi công bố quyết định có các thành viên Đoàn kiểm tra; lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND-UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và các xã, thị trấn có liên quan.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Chánh thanh tra Sở Nội vụ ông Võ Minh Nâng, Trưởng đoàn kiểm tra công bố toàn văn Quyết định số 276/QĐ-SNV ngày 30/10/2023 của Sở Nội vụ về kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy; quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc; xây dựng đề án vị trí việc làm và việc ký, sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vu; công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; tiếp nhận vào làm công chức, viên chức; tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ đối với UBND huyện Tri Tôn, giai đoạn kiểm tra từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2022, khi cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên, đồng thời đồng chí Trưởng đoàn nêu mục đích, yêu cầu, sự cần thiết của hoạt động kiểm tra nhằm phát hiện những cách làm hay hoặc những khó khăn vướng mắc, bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục. Trong quá trình làm việc đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn kiểm tra.
Tại buổi Công bố Quyết định kiểm tra, thay mặt UBND huyện lãnh đạo phòng Nội vụ tóm tắt báo cáo số 352/BC-UBND ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn về việc thực hiện các quy định pháp luật về chuyên ngành công tác Nội vụ thời gian qua.
Phát biểu tại Buổi công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ông Trần Minh Giang thống nhất các nội dung mà Đoàn kiểm tra vừa thông qua và qua kiểm tra mong các đồng chí trong Đoàn chỉ ra những hạn chế, khiếm khuyết để địa phương kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan bố trí thời gian, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác của Đoàn kiểm tra; giao phòng Nội vụ làm đầu mối, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách liên hệ, làm việc với Trưởng Đoàn kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch mà đoàn kiểm tra đề ra./. 
 

 

NQT

NQT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online