Thông báo Kết quả thi vòng 1, triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Công chức - Viên chức

Thông báo Kết quả thi vòng 1, triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020

10:05 07/04/2021

Sau khi tổng hợp kết quả thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 được tổ chức vào ngày 03 tháng 4 năm 2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính thông báo kết quả thi vòng 1, triệu tập thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020

Cụ thể như sau:
1. Kết quả thi vòng 1 đối với 115 công chức, viên chức dự thi vòng 1, gồm:

- Phụ lục 1: Kết quả thi vòng 1 đối với 52 viên chức dự thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 (theo Danh sách đính kèm).
- Phụ lục 2: Kết quả thi vòng 1 đối với 63 công chức dự thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 (theo Danh sách đính kèm).
2. Triệu tập 105 công chức, viên chức đủ điều kiện dự thi vòng 2, gồm:
- Phụ lục 3: Danh sách 49 viên chức có đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 (theo Danh sách đính kèm).
- Phụ lục 4: Danh sách 56 công chức có đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 (theo Danh sách đính kèm).
3. Nội dung và hình thức thi:
Thi viết môn chuyên môn, nghiệp vụ. Thời gian thi 120 phút với thang điểm 100.
4. Thời gian thi: 01 buổi, vào sáng ngày 17/4/2021, bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút đến 10 giờ 00 phút.
5. Địa điểm thi: Tại Khu Nhà A, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
6. Một số nội dung thí sinh lưu ý:
- Danh mục tài liệu tham khảo môn chuyên môn, nghiệp vụ: được niêm yết trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: http://sonoivu.angiang.gov.vn.
- Danh sách thí sinh theo theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 16/4/2021. 
- Thí sinh phải có mặt tại Phòng thi trước giờ thi ít nhất 30 phút để các Giám thị gọi tên vào Phòng thi.
- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.
- Để phòng chống dịch bệnh Covid-19: thí sinh phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, phối hợp kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo kết quả thi vòng 1 và thông tin thí sinh được triệu tập dự thi vòng 2 biết để tham dự đầy đủ và đúng quy định. Thông báo này, nội quy thi và các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ (số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://sonoivu.angiang.gov.vn./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online