Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021
Công chức - Viên chức

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021

08:19 13/12/2021

Hội đồng Thi nâng ngạch, thăng hạng thông báo triệu tập thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021,

Cụ thể như sau:

1. Triệu tập 239 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên chính và tương đương tỉnh An Giang năm 2021 (danh sách theo Quyết định số 2885/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).

2. Thời gian và địa điểm thi:

2.1. Ngày thi: thứ bảy, ngày 18 tháng 12 năm 2021.

- Buổi sáng:

+ Từ 7 giờ 15 – 7 giờ 45: Khai mạc kỳ thi
+ Từ 8 giờ 15 – 9 giờ 15: Thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung
+ Từ 9 giờ 45 – 10 giờ 15: Thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh

- Buổi chiều từ 13 giờ 45 – 16 giờ 45: Thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

2.2. Địa điểm: Tại Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Cụ thể:

- Khai mạc kỳ thi: tại Hội trường 600, Trường Đại học An Giang.
- Thi trắc nghiệm Kiến thức chung và Tiếng Anh: tại Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang.
- Thi viết Nghiệp vụ chuyên ngành: tại Khu nhà A, Trường Đại học An Giang.

3. Một số nội dung thí sinh lưu ý: 

- Thí sinh phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 72 giờ (kể từ thời điểm xét nghiệm) mới được tham dự kỳ thi và xuất trình khi tham dự kỳ thi. Thực hiện nghiêm 5K trong suốt kỳ thi và theo khuyến cáo của ngành Y tế. Khi thí sinh có dấu hiệu bất thường (ho, sốt, khó thở, đau họng, …) thì báo ngay đến Hội đồng Thi nâng ngạch, thăng hạng để có hướng xử lý theo quy định.

- Thí sinh phải đến Địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi trước thời gian quy định 15 phút để làm lễ khai mạc, đến Phòng thi trước thời gian quy định 15 phút để các Giám thị gọi tên vào Phòng thi.

- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.
Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến các cán bộ, công chức, viên chức được biết để tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định. Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ (số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://sonoivu.angiang.gov.vn./.

 

Tải về: Thông báo số 07/TB-HĐTNN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online