Hội nghị Đại biểu Phật giáo thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026
Công tác Tôn giáo

Hội nghị Đại biểu Phật giáo thị xã Tân Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026

11:04 15/11/2021

Sáng ngày 11/11/2021, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Đại biểu Phật giáo lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Trương Trung Lập, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã đến dự.

Responsive image

Đoàn Chủ tọa Hội nghị

Toàn thị xã Tân Châu có 11 tự viện Phật giáo (09 chùa, 02 tịnh xá, 01 tịnh thất) với 46 tăng, ni, trên 12.600 phật tử. Với tinh thần đoàn kết và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” các hoạt động phật sự trên địa bàn thị xã trong nhiệm kỳ qua đạt được những kết quả tích cực. Tăng, ni, phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hiến chương Giáo hội. Công tác củng cố, phát triển tổ chức được quan tâm, hoạt động hoằng pháp, nghi lễ diễn ra đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19, bài trừ mê tín dị đoan, thực hành tiết kiệm trong các hoạt động phật sự, tích cực tham gia tốt các phong trào do địa phương phát động. Đặc biệt, công tác từ thiện, nhân đạo được các tự viện, tăng, ni, phật tử ủng hộ nhiệt tình, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, trong 05 năm qua tổng trị giá quy đổi thành tiền trong hoạt động từ thiện trên 10 tỷ đồng.

Responsive image

Ông Trương Trung Lập, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy (bên trái) tặng lẵng hoa chúc mừng Hội nghị

 Responsive image
Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh (bên trái) tặng quà chúc mừng Hội nghị


Tại Hội nghị đã suy cử 07 vị vào Ban Trị sự nhiệm kỳ mới. Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa được Hội nghị tín nhiệm suy cử chức vụ Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2021-2026.

 Responsive image
Ban Trị sự khóa mới ra mắt Hội nghị

Responsive image

 Hòa thượng Thích Thiện Hỷ, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh (giữa) trao bằng công đức cho các tăng, ni

Dịp này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trao bằng công đức cho 08 tăng, ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự nhiệm kỳ 2016-2021./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online