Ban Tôn giáo An Giang thăm, chúc mừng Lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo An Giang thăm, chúc mừng Lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa

02:07 27/06/2023

Nhân Lễ Tam hợp của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, mùng 5/5 Quý Mão năm 2023, Đoàn Công tác Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh do ông Lê Quang Tấn, Phó Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh dẫn đầu vừa đến thăm và chúc mừng một số cơ sở thờ tự, gia đình, cá nhân tiêu biểu của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image

 

Tại mỗi nơi đến, Đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng đến các Ban Quản lý cơ sở thờ tự, chức sắc, chức việc và thân bằng của Phật giáo Tứ Ân Hiếu Nghĩa đón mùa Lễ Tam hợp vui tươi, đầm ấm. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới các vị chức sắc, chức việc Phật giáo Tứ  Ân Hiếu Nghĩa tiếp tục thực hiện đường hướng “Hành tứ ân, sống hiếu nghĩa, vì đại đoàn kết toàn dân tộc”, cùng vận động, hướng dẫn các thân bằng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện sinh hoạt,hoạt động đạo sự đảm bảo theo Hiến chương của Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Luật Tín Ngưỡng, tôn giáo; hưởng ứng các phong trào do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng quê hương An Giang ngày thêm phát triển./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online