Hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị kinh Lá buông của Phật giáo Nam tông Khmer
Công tác Tôn giáo

Hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị kinh Lá buông của Phật giáo Nam tông Khmer

04:29 19/05/2023

Sáng ngày 11/5/2023, tại chùa Sò Lôn, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo về bảo tồn và phát huy giá trị kinh Lá buông của Phật giáo Nam tông Khmer.

Responsive image

Quang cảnh Hội thảo

Hội thảo được chia làm 02 chuyên đề: "Kinh Lá buông, giá trị di sản văn hóa tộc người" và "Giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản kinh Lá buông". Tại hội thảo đã có khoảng 70 bài tham luận được chia sẽ liên quan đến Bối cảnh ra đời và quá trình phát triển kinh Lá buông; Giá trị lịch sử di sản văn hóa kinh Lá buông; Giải pháp Bảo tồn và phát huy kinh Lá buông.

Responsive image
 Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh trao tặng lẵng hoa chúc mừng

Thông qua Hội thảo, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa kinh Lá buông là thư tịch cổ quí hiếm của Phật giáo Nam tông Khmer, cũng như góp phần làm phong phú nội dung và những sáng kiến mới phát huy di sản văn hóa phi vật thể kinh Lá buông gắn liền với văn hóa tâm linh của người Khmer Nam bộ trong nền văn hóa Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, định hướng phát triển các giá trị mang bản sắc văn hóa Khmer nằm trong xu hướng chung của nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện mới theo sự phát triển của đất nước, xây dựng một nền văn hóa mang bản sắc dân tộc, có tính nhân văn và tính hiện đại vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

 Responsive image

Responsive image

Responsive image
Kinh Lá buông một trong những tài liệu quý, hiếm của Phật giáo Nam tông Khmer

Được biết, kinh Lá buông của đồng bào Khmer là một trong những tài liệu quý, hiếm của Phật giáo Nam tông. Nó được xem là minh chứng cho thời kỳ hình thành và phát triển của loại hình kinh điển Phật giáo. Kinh Lá buông nằm trong hệ thống kinh lá phổ biến của Phật giáo Theravada vùng Đông Nam Á và Nam Á. Thừa hưởng kỹ thuật biên Kinh trên lá, cộng đồng người Khmer của tỉnh An Giang đã gìn giữ, lưu truyền và phát huy nghệ thuật độc đáo này qua nhiều thế hệ. Đối với đồng bào Khmer, đó không chỉ là kỹ thuật chế tác thuần túy, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh. An Giang là một trong những địa phương lưu trữ kinh Lá buông nhiều nhất. Trong đó, số lượng kinh Lá buông được lưu trữ trong các chùa, là khoảng 108 bộ, với hơn 730 quyển kinh. Kinh được cất giữ rải rác tại các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, chủ yếu tại ở huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên. Hòa thượng Chau Ty - Trụ trì chùa Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam  là nghệ nhân nắm giữ kỹ thuật khắc chữ Pali, Khmer trên kinh Lá buông, được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” vào ngày 12/11/2015; danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” vào ngày 08/3/2019./.


Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online