Lễ nhận Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn Lơn
Công tác Tôn giáo

Lễ nhận Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn Lơn

03:23 12/09/2023

Tại An Bình tự, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Trị sự Phật hội Hiếu Nghĩa Tà lơn vừa tổ chức Lễ nhận Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn của Bộ Nội vụ. Dự Lễ có ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Quang Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh An Giang; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Công an các tỉnh có đông tín đồ Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn.

Responsive image

Ông Nguyễn Ánh Chức, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thừa ủy quyền, trao Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn

Theo đó, ngày 08/8/2023, Bộ Nội vụ đã Ban Hành Quyết định số 632/QĐ-BNV về việc công nhận tổ chức tôn giáo đối với Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn thuộc tôn giáo Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, trụ sở đặt tại An Bình tự, khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, với mục đích hoạt động của Phật hội “An bình - Bác ái - Từ tâm - Học Phật - Tu nhân - Báo đáp tứ ân”. Về cơ cấu tổ chức có 02 cấp: Cấp trung ương là Hội đồng Trị sự; Cấp cơ sở (tổ chức tôn giáo trực thuộc) là Ban Quản tự các chùa, am, cốc. Riêng tại An Giang, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn có 01 cơ sở thờ tự là Long An tự, tọa lạc tại khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên. 

 Responsive image
Ông Lê Quang Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ trao tặng lẵng hoa chúc mừng

Dịp này, Hội đồng Trị sự Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn cũng thông qua Công văn số 4389/BNV-TGCP ngày 09/8/2023 của Bộ Nội vụ về việc chấp thuận Hiến chương Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn đã được Đại hội Đại biểu cấp toàn đạo lần thứ I, (nhiệm kỳ 2022-2027) thông qua ngày 10/6/2022 gồm 6 chương, 24 điều. Thông báo ngày 23/8/2023 của Hội đồng Trị sự Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn về kết quả người được suy cử làm chức việc, giữ các chức vụ trong Hội đồng Trị sự Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn đã được Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp nhận tại Công văn số 1561/TGCP-TNTGK ngày 29/8/2023 gồm 21 vị.

 Responsive image

An Bình tự, nơi đặt Văn phòng Hội đồng Trị sự Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn là một tôn giáo nội sinh, do Giáo sư Nguyễn Ngọc An sáng lập năm 1921 tại tỉnh Kiên Giang, với giáo lý sử dụng giáo pháp Thích Ca Mâu Ni, dựa trên nền tảng Nho giáo với pháp môn Nhơn đạo của Đức Khổng Tử, theo tinh thần (còn gọi là Hạnh) Quan thế âm Bồ tát; tôn chỉ hành đạo Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn “Phật pháp - Đạo pháp - Hiếu nghĩa - Dân tộc”. Sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn hiện có 8 chùa, am, cốc với khoảng 6.669 tín đồ tập trung tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ.

 Responsive image
Đại biểu chụp hình lưu niệm

Việc công nhận tổ chức tôn giáo Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn sẽ góp phần thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nói chung và Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn nói riêng; đảm bảo các hoạt động đạo sự của Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn, chức việc, tín đồ Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Hiến chương của Phật hội Hiếu Nghĩa Tà Lơn, đưa công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dần đi vào nề nếp,…/.

 

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online