Tiếp rước Huấn lịnh bổ nhiệm nhân sự Ban Đại diện Cao đài Tây Ninh tỉnh An Giang
Công tác Tôn giáo

Tiếp rước Huấn lịnh bổ nhiệm nhân sự Ban Đại diện Cao đài Tây Ninh tỉnh An Giang

04:25 23/08/2023

Sáng ngày 09/8, tại Thánh thất phường Bình khánh, thành phố Long Xuyên, Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh An Giang tổ chức Lễ tiếp rước Huấn lịnh của Hội thánh Cao đài Tây Ninh về việc bổ nhiệm nhân sự Ban Đại diện Hội thánh tỉnh An Giang và 17 Ban Cai quản Họ đạo Cao đài Tây Ninh trên địa bàn tỉnh. Ông Lê Quang Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh đã đến dự.

Theo đó, có 30 nhân sự được Hội thánh Cao đài Tây Ninh bổ nhiệm tại An Giang, trong đó 03 nhân sự được bổ nhiệm tham gia Ban Đại diện Hội thánh tỉnh gồm 01 Trưởng ban, 01 Phó Trưởng ban và 01 Thư ký. Giáo sư Thái Lập Thanh (Phạm Thế Lập), sinh năm 1957, Cai quản Họ đạo liên phường 1, 2, 3, 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh tỉnh An Giang; Giáo sư Hương Cẩn (Nguyễn Thị Cẩn), sinh năm 1947, Cai quản Họ đạo liên phường 1, 2, 3, 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đại diện Hội thánh tỉnh Đặc trách Nữ phái; Lễ sanh Thái Thi Thanh (Nguyễn Hữu Thi), sinh năm 1975, Chức việc phụ trách nghi lễ Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên được bổ nhiệm giữ chức vụ Cai quản Họ đạo Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, kiêm Thư ký Ban Đại diện Hội thánh tỉnh An Giang.

 Responsive image
Phối sư Ngọc Năng Thanh (Lê Tài Năng) nguyên Trưởng Ban Đại diện Hội thánh tỉnh An Giang (giữa) tại lễ bàn giao cho Ban Đại diện mới

Responsive image

Toàn tỉnh An Giang có 01 Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh, 30 Họ đạo với khoảng 85 chức sắc, 737 chức việc. Việc trao Huấn lịnh nhân sự là việc làm thường xuyên của Hội thánh Cao đài Tây Ninh nhằm từng bước củng cố nhân sự, nâng chất các hoạt động đạo sự từ Hội thánh đến các Họ đạo nói chung, tại An Giang nói riêng, góp phần thực hiện tốt phương châm hành đạo “Nước vinh- Đạo sáng”./.

 

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online