Đại Giới đàn Thiện Chơn, phật lịch 2566 tại An Giang
Công tác Tôn giáo

Đại Giới đàn Thiện Chơn, phật lịch 2566 tại An Giang

08:56 02/08/2022

Sáng ngày 18/7/2022, tại chùa Bình An, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức khai mạc Đại Giới đàn Thiện Chơn, phật lịch 2566, dương lịch 2022. Ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã đến dự.

Responsive image

Đại biểu tham dự

Đại giới đàn Thiện Chơn được tổ chức từ ngày 18 - 19/7/2022, có 78 giới tử thọ giới, trong đó có 20 giới tử Tỳ kheo, 10 giới tử Tỳ kheo ni, 14 giới tử Thức xoa ma na, 20 giới tử Sa di và 14 giới tử Sa di ni. Theo đó, giới tử được Hội đồng thập sư Tăng, Ni đăng đàn truyền giới pháp tại hai giới trường: chùa Bình An dành cho giới tử Tỳ kheo, Sa di và tại chùa Phước Huệ truyền giới cho giới tử Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, Sa di ni.
 

Responsive image

Các giới tử thọ giới

Responsive image
Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh (bìa phải) trao tặng lẵng hoa chúc mừng

Dịp này, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh./

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online