Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích
Cải cách hành chính

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích

10:46 01/08/2019

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các cấp trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân, nhất là dân cư ở xa trung tâm thành phố thuộc các xã Vĩnh Châu, xã Vĩnh Tế.

Ngày 01/8/2019, UBND thành phố Châu Đốc khai trương thực hiện “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà không thu phí thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Châu Đốc ”

Qua đó, Người dân, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp khi có nhu cầu làm các loại thủ tục hành chính, thay vì phải liên hệ tại bộ phận một cửa ở UBND thành phố thì nay nhân viên bưu chính sẽ đến tận nhà để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, người dân không phải đóng lệ phí bưu chính, toàn bộ phí bưu chính do Ủy ban nhân dân thành phố thanh toán cho bưu điện thay cho người dân tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Do triển khai thí điểm nên trước mắt mới tiến hành tiếp nhận và trả kết quả tại nhà không thu phí bưu chính đối với các loại thủ tục được ban hành tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang gồm 6 lĩnh vực, 31 thủ tục thuộc các lĩnh vực cụ thể như sau:


Ông Lâm Quang Thi - Chủ tịch UBND Thành phố Châu Đốc yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích phải an toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời. Bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận và chuyển phát hành hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; sự phối hợp giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với cá nhân, tổ chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Đảm bảo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản điều chỉnh, hướng dẫn thực hiện và Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online