An Giang: Hướng dẫn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X gửi Chương trình hành động
Công tác bầu cử

An Giang: Hướng dẫn ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X gửi Chương trình hành động

11:14 29/04/2021

Ngày 29/4/2021, Uỷ ban bầu cử tỉnh ban hành văn bản về việc gửi Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026

Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (sau đây gọi là Luật Bầu cử), kể từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (từ ngày 28/4 – 22/5/2021) là thời gian để các ứng cử viên tiến hành vận động bầu cử (Điều 64). Việc vận động được tiến hành bằng các hình thức: (1) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử; (2) thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Theo quy định tại Điều 66 Luật Bầu cử, chương trình Hội nghị tiếp xúc cử tri diễn ra như sau:

a) Tuyên bố lý do;

b) Đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử;

c) Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

d) Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm;

đ) Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị.

Như vậy, trong Hội nghị tiếp xúc cử tri, ứng cử viên cần chuẩn bị 02 nội dung cơ bản, đó là (1) báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình; và (2) người ứng cử và cử tri trao đổi những vấn đề cùng quan tâm.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TGV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online