Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị bước đầu phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Công tác bầu cử

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị bước đầu phục vụ Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

03:01 11/01/2021

Chiều ngày 08/01/2021, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị bước đầu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh cho lãnh đạo Phòng Nội vụ và công chức trực tiếp theo dõi phụ trách.

Responsive image

       Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh Trương Long Hồ nhấn mạnh cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng. Để công tác bầu cử được tiến hành đúng quy định pháp luật, an toàn tiết kiệm, đạt kết quả tốt nhất; đồng chí đề nghị các Phòng Nội vụ cần nghiêm túc tiếp thu quán triệt và thực hiện tốt những nội dung quy định về bầu cử; ngay từ thời điểm này, chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị, thực hiện tốt những nhiệm vụ trong công tác tham mưu, bám sát vào lịch thời gian theo quy định pháp luật về bầu cử.

       Hội nghị tập trung triển khai, nghiên cứu những nội dung cơ bản liên quan đến công tác bầu cử, những điểm mới được sửa đổi bổ sung tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 liên quan đến cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND các cấp được bầu (theo quy định giảm từ 10% đến 15% số lượng đại biểu HĐND ở từng cấp, từng mô hình đơn vị hành chính); đồng thời thông qua dự kiến Lịch thời gian tiến hành bầu cử; Dự thảo các Văn bản của tỉnh liên quan đến công tác bầu cử (Kế hoạch, quy chế, Chỉ thị của UBND tỉnh, quy định kinh phí đảm bảo bầu cử ...); hướng dẫn việc thành lập và cơ cấu nhân sự tham gia Ủy ban bầu cử và các Tổ chức phụ trách bầu cử cấp huyện, cấp xã; Nguyên tắc phân chia lại các đơn vị bầu cử; lưu ý việc chủ động rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự có kinh nghiệm phục vụ tốt công tác bầu cử.

Responsive image

      Trước đó, Hội nghị cũng đã nghe báo cáo nhanh kết quả thẩm định hồ sơ thôi việc của người hoạt động không chuyên trách để hưởng chế độ theo Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND trên toàn địa bàn tỉnh; Những khó khăn, vướng mắc cần phối hợp khắc phục, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ. Tình hình tổ chức triển khai khắc phục các trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng vào công chức cấp xã theo Hướng dẫn số 757/HD-UBND; Thống nhất các bước thực hiện về trình tự thủ tục, quy trình, hoàn chỉnh thành phần hồ sơ trước khi ban hành quyết định công nhận việc tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định./.  

THIỆN NHÂN

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online