Tạm ngừng hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại An Giang
Cải cách hành chính

Tạm ngừng hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại An Giang

01:47 15/01/2021

Giám đốc Sở Tư pháp ký ban hành Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 12 tháng 01 năm 2021 về việc tạm ngừng hoạt động đối với Văn phòng Thừa phát lại An Giang, tại địa chỉ: số 87, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thời gian tạm ngừng hoạt động từ ngày 12/01/2021 đến ngày 11/01/2022.

Responsive image
 

    Lý do tạm ngừng: Văn phòng Thừa phát lại An Giang không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại (gọi tắt là Nghị định số 08/2020/NĐ-CP): Không chấp hành quy định pháp luật về thuế; Không tự khắc phục được những hạn chế, sai sót theo Kết luận số 1485/KL-STP ngày 18/11/2020 của Sở Tư pháp về kết quả kiểm tra đột xuất tình hình tổ chức và hoạt động tại Văn phòng Thừa phát lại An Giang.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Minh Tài (nguồn: Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 12/01/2021)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online