Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại huyện Thoại Sơn và Chợ Mới
Cải cách hành chính

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại huyện Thoại Sơn và Chợ Mới

03:48 30/06/2023

Để chủ động triển khai, thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương liên quan đến công tác cải cách hành chính và tháo gỡ những khó khăn của địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023, Ban Chỉ đạo Chương trình CCHC tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030

 
 

Trong tháng 5 năm 2023, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, do ông Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra tại huyện Thoại Sơn và Chợ Mới với các nội dung sau:
- Việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 
- Việc quản lý, sử dụng phần mềm cán bộ, công chức, viên chức; 
- Việc tổ chức hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp và thực hiện các quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; 
- Kiểm tra việc thực hiện việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy trong giải quyết thủ tục hành chính; 
- Công tác quản lý hồ sơ; việc thực hiện Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư; 
- Việc thực hiện Luật thanh niên 2020; triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030; thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023; việc tổ chức đối thoại thanh niên; việc bố trí nhân sự thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên.
Theo đó, Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại các xã: Vĩnh Phú, Mỹ Phú Đông, Vọng Đông và thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn; các xã: Kiến An, Mỹ Hội Đông, thị trấn Chợ Mới và Hội An, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Chợ Mới. Làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Thoại Sơn và Chợ Mới, các phòng chuyên môn liên quan, cùng với các xã, thị trấn về tình hình thục hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023, ôngTrương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao nổ lực của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023, đồng thời Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những hạn chế qua kiểm tra thực tế, cùng với đó là tháo gỡ những khó khăn địa phương gặp phải trong triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023. Kiến nghị các địa phương tăng cường nghiên cứu các mô hình, sáng kiến trong cải cách hành chính, triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đi vào thực chất, tránh hình thức, tăng cường công tác kiểm tra công vụ; kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức về văn hóa công vụ, dịch vụ công trực tuyến, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương về cải cách hành chính đến người dân..., để tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tới.


Một số hình ảnh:

Responsive image
 Làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Thoại Sơn và các đơn vị liên quan

Responsive image
  Làm việc với Lãnh đạo UBND huyện Chợ Mới và các đơn vị liên quan
.
 Responsive image

Responsive image

 Đoàn kiểm tra hồ sơ trực tiếp tại các xã

 

Hiền Triết – Phòng CCHC&XDCQ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online