Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cải cách hành chính

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

09:43 05/06/2023

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, với 01 TTHC cấp tỉnh và 01 TTHC cấp xã.

Responsive image

 Cụ thể:

Stt

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định

nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

1.010826.000.00.00.H01

Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

- Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Ưu đãi người có công với cách mạng

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

1

1.010833.000.00.00.H01

Cấp giấy xác nhận nhân nhân của người có công

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

- Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Ưu đãi người có công với cách mạng

Ủy ban nhân dân cấp xã

 

 

Minh Tài (Nguồn: Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 29/5/2023)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online