Thông báo đến thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương
Công chức - Viên chức

Thông báo đến thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương

04:28 31/03/2021

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính Thông báo đến thí sinh dự thi Vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương

Cụ thể như sau:

1. Lễ khai mạc kỳ thi:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 07 giờ 00 phút, ngày 03/4/2021 (thứ bảy), đề nghị thí sinh có mặt vào lúc 6 giờ 45 phút để ổn định tổ chức.

- Địa điểm: Hội trường 150 B (khu Hội trường), Trường Đại học An Giang. Địa chỉ: số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Tại Lễ khai mạc Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính sẽ phổ biến nội quy thi: đề nghị các thí sinh có mặt đầy đủ để nghe phổ biến.

2. Danh sách thí sinh dự thi Vòng 1 theo số báo danh, phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020, gồm:

- Phòng máy MT01: Danh sách theo số báo danh thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 với số lượng 28 người (28 viên chức dự thi ở ngạch chuyên viên).

- Phòng máy MT02: Danh sách theo số báo danh thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 với số lượng 24 người (04 viên chức dự thi ở ngạch chuyên viên, 20 viên chức dự thi ở ngạch kế toán viên).

- Phòng máy MT03: Danh sách theo số báo danh thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 với số lượng 30 người (30 công chức dự thi ở ngạch chuyên viên).

- Phòng máy MT04: Danh sách theo số báo danh thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020 với số lượng 33 người (22 công chức dự thi ở ngạch chuyên viên, 05 công chức dự thi ở ngạch kế toán viên, 06 công chức dự thi ở ngạch kiểm lâm viên).

Chi tiết theo Danh sách đính kèm theo Thông báo báo này.

3. Thời gian thi: 01 buổi, vào sáng ngày 03/4/2021.

4. Địa điểm thi: Tại Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

5. Lịch thi như sau:

- Từ 8 giờ 00 phút - 9 giờ 00 phút: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn kiến thức chung

- Từ 9 giờ 45 phút - 10 giờ 15 phút: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính môn ngoại ngữ (tiếng Anh)

6. Một số nội dung thí sinh lưu ý:

- Thí sinh dự thi phải chấp hành Nội quy thi do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020. Nội quy thi được đăng kèm theo Thông báo này trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://sonoivu.angiang.gov.vn: đề nghị thí sinh nghiên cứu để tránh vi phạm.

- Danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy sẽ được niêm yết tại địa điểm tổ chức thi vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 02/4/2021.

- Thí sinh phải đến Phòng thi trước thời gian quy định 15 phút để các Giám thị gọi tên vào Phòng thi. Trường hợp thí sinh dự thi đến chậm quá 30 phút tính từ khi bắt đầu giờ làm bài thi thì không được dự thi.

- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.

- Để phòng chống dịch bệnh Covid-19: thí sinh phải sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, phối hợp kiểm tra thân nhiệt trước khi vào phòng thi.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thông báo đến thí sinh được biết để tham dự đầy đủ và đúng quy định./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Huỳnh Trung Phú

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online