Khai giảng lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng về công tác tín ngưỡng, tôn năm 2022
Công tác Tôn giáo

Khai giảng lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng về công tác tín ngưỡng, tôn năm 2022

08:09 04/07/2022

Sáng ngày 23/6, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức khai giảng lớp tập huấn kiến thức và kỹ năng về công tác tín ngưỡng, tôn giáo cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh năm 2022. Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh; ông Lâm Văn Giàu, Trưởng phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự.

Responsive image

Ông Nguyễn Phú, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu khai giảng

Tham gia lớp tập huấn có 189 học viên là cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian 02 ngày 23, 24/6 các học viên sẽ được nghiên cứu, phổ biến 04 chuyên đề về Kỹ năng nghiệp vụ thông tin tuyên truyền; Tuyên truyền đấu tranh với các hình thức lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hành nghề mê tín, trục lợi, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương về công tác tôn giáo; Các quy định tổ chức hoạt động của cơ sở tín ngưỡng là di tích và các văn bản có liên quan.

Responsive image

Học viên tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở tiếp thu được những kiến thức cơ bản, kỹ năng, kinh nghiệm và phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu cho UBND các cấp điều hành, quản lý các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương, góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.
 

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online