Hội nghị Sơ kết Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017
Cải cách hành chính

Hội nghị Sơ kết Công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017

08:21 23/06/2017

Nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh An Giang.

 
 

          Nhằm đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh 6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tiếp tục chỉ đạo, đẩy mạnh hiệu quả công tác cải cách hành chính tỉnh 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh An Giang.

          Ngày 21 tháng 6 năm 2017 (thứ năm), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, do đồng chí Vương Bình Thạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh - Chủ trì.

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Responsive image

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Võ Anh Kiệt, phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Đến dự còn có đại biểu là Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lãnh đạo và Chánh Văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, lãnh đạo và công chức Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố.

Responsive image

Toàn cảnh Hội nghị

          Hội nghị sẽ công bố Kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang, kết quả như sau:

XẾP HẠNG CHỈ SỐ CCHC NĂM 2016 SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Sở, ban ngành

Điểm thẩm định

Điểm điều tra XHH

Chỉ số CCHC 2016

1

Sở Giao thông Vận tải

68,5

26,39

94,89

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

68

25,95

93,95

3

Sở Công Thương

66,5

26,99

93,49

4

Sở Tư pháp

67

24,97

91,97

5

Sở Xây dựng

66

25,05

91,05

6

Sở Thông tin và Truyền thông

65

26

91

7

Sở Nội vụ

64

26,88

90,88

8

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

63,5

26,95

90,45

9

Sở Tài chính

65,5

24,28

89,78

10

Sở Ngoại vụ

63,5

25,52

89,02

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

62,5

26,38

88,88

12

Sở Y tế

61,5

26,63

88,13

13

Sở Tài nguyên và Môi trường

64

23,47

87,47

14

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

61,5

25,19

86,69

15

Sở Khoa học và Công nghệ

59

26,49

85,49

16

Thanh tra tỉnh

56,5

26

82,5

17

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

57

24,27

81,27

 

XẾP HẠNG CHỈ SỐ CCHC NĂM 2016 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Địa phương

Điểm thẩm định

Điểm điều tra xhh

Chỉ số CCHC 2016

1

Châu Đốc

66,5

25,56

92,06

2

Châu Thành

66

25,89

91,89

3

Long Xuyên

63

27,54

90,54

4

Thoại Sơn

62,5

27,52

90,02

5

Phú Tân

63

26,76

89,76

6

Châu Phú

62,5

26,77

89,27

7

Tân Châu

63

25,05

88,05

8

Tịnh Biên

63

24,65

87,65

9

An Phú

61,5

25,74

87,24

10

Chợ Mới

61,5

24,32

85,82

11

Tri Tôn

62,5

23,21

85,71

 

          Đồng thời, Hội nghị cũng đưa ra những hạn chế và có những đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị cũng như của các địa phương.

          1. Những ưu điểm và tồn tại, hạn chế

- Công tác triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 được lập kế hoạch và xây dựng các phương án triển khai cụ thể, chi tiết. Tuy nhiên, nhiều cơ quan, địa phương nhầm lẫn giữa báo cáo tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và Báo cáo chấm điểm thi đua cải cách hành chính năm 2016 nên có chậm trễ thời gian gửi báo cáo.

- Công tác phối hợp thực hiện phát và thu phiếu điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện một số nơi còn chậm, ảnh hưởng đến việc tổng hợp kết quả qua điều tra, khảo sát của Hội đồng thẩm định kết quả điều tra.

- Qua kết quả xác minh việc phát và thu phiếu điều tra, khảo sát ý kiến đánh giá của người dân về công tác cải cách hành chính của các địa phương, Hội đồng thẩm định kết quả điều tra đã ghi nhận nhiều trường hợp những người có tên trong danh sách khảo sát, thực tế không có trả lời phiếu, không biết về nội dung khảo sát. Như vậy, kết quả khảo sát bị hạn chế về tính khách quan, chính xác, mặc dù địa phương vi phạm đã bị trừ điểm.

- Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn được UBND tỉnh ban hành lần đầu theo Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 và thay thế bằng Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 03/12/2014, đã triển khai, đánh giá qua 04 năm 2013-2016, trên cơ sở Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ ban hành theo Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012. Đến nay, nhiều tiêu chí, tiêu chí thành phần của Đề án không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

          2. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016, nghiêm túc quán triệt, nghiên cứu, thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ, công vụ để cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trong những năm đánh giá tiếp theo.

- Thủ trưởng các cơ quan, địa phương tiếp tục quan tâm triển khai Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính, xem đó là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, là công cụ, thước đo mức độ triển khai và hoàn thành công tác cải cách hành chính của tỉnh nói chung và từng cơ quan, đơn vị, địa phương nói riêng.

- Lãnh đạo các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh công tác phối hợp rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu quy định trong bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính. Góp phần vào nâng cao Chỉ số cải cách hành chính đối với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

- Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, phối hợp chặt chẽ hơn với Sở Nội vụ trong triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm để kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính khác quan, công bố đúng thời gian quy định. Tổ chức tự đánh giá, chấm điểm nghiêm túc, thực chế hơn, chú trọng hiệu quả đạt được, tránh nặng nề về thành tích.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2017-2020 tỉnh An Giang theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 46/VPUBND-TH ngày 06/01/2017 (thay thế Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 đã không còn phù hợp), trên cơ sở Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 4361/QĐ-BNV ngày 28/12/2016, phù hợp với tình hình thực tế và các mục tiêu, nhiệm của của Chương trình, Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Responsive image

Ông Trương Long Hồ - PGĐ SNV báo cáo các nội dung về chỉ số CCHC của tỉnh

Responsive image
 

Ông ngô Hòng Yến - Giám đốc SNV điều hành phần thảo luận

Responsive image

Ông Cao Xuan Bá – Chủ tịch UBND tp Châu Đốc tham gia thảo luận

Responsive image

Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho những đơn vị đạt thứ hạng cao

 

Đoàn Bảo Toàn - phòng CCHC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online