Công bố Quyết định Thanh tra tại Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang
Thanh tra

Công bố Quyết định Thanh tra tại Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang

02:32 15/05/2020

Ngày 13/5, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 215/QĐ-SNV ngày 08/5/2020. Tham dự có Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Kim Bình – Trưởng đoàn, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Nguyễn Ngọc Nhơn, cùng các thành viên Đoàn Thanh tra và đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn có liên quan.

 

Theo quyết định số 215/QĐ-SNV ngày 08/5/2020, Đoàn Thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng số lượng người làm việc; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tuyển dụng viên chức; ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác văn thư, lưu trữ đối với Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang.
Bà Lê Kim Bình – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn công bố Quyết định thanh tra.

Thời kỳ thanh tra từ 01/01/2016 đến 31/12/2019, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn Lê Kim Bình cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch năm 2020 đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt. Để đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ, Trưởng Đoàn Lê Kim Bình đề nghị lãnh đạo Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang chỉ đạo bộ phận có liên quan chủ động cung cấp tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời đầy đủ. Phân công người chủ trì đầu mối để giúp phối hợp Đoàn thanh tra làm việc, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.
Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang đã tiếp thu toàn bộ nội dung thanh tra. Đồng thời giao Phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp, thống nhất về thời gian và chương trình làm việc, chuẩn bị phương tiện, nơi làm việc thuận lợi trong quá trình Đoàn thanh tra làm việc.

Ánh Thu

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online