Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh An Giang
Công tác bầu cử

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn tỉnh An Giang

08:58 13/05/2021

Để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong tình hình diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19

Ủy ban bầu cử tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để triển khai, hướng dẫn các nội dung liên quan đến nghiệp vụ công tác bầu cử cho đối tượng là Trưởng các Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Tổ trưởng và Thư ký Tổ bầu cử (những người trực tiếp tham gia thực hiện công tác bầu cử) tại các điểm cầu cấp huyện và được nối điểm cầu trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã nghe đại diện Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) triển khai, hướng dẫn các nội dung công việc liên quan đến nghiệp vụ công tác bầu cử theo Hướng dẫn số 84/HD-UBBC ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh (trong đó đặc biệt lưu ý là các đầu công việc cần phải thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử của Tổ bầu cử, như: việc bố trí địa điểm bỏ phiếu, tiếp nhận, phân phối tài liệu, cô sở vật chất phục vụ công tác bầu cử, việc tổ chức khai mạc, tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu, niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kết thúc cuộc bầu cử, chế độ thông tin báo cáo, cùng cách giải quyết một số tình huống có thể phát sinh trước trong và sau ngày bầu cử; cách thống nhất điền thông tin vào các biểu mẫu theo quy định ...); Hội nghị cũng đã trao đổi thảo luận, hướng dẫn giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử ở cơ sở.

Zalo

Hội nghị tập huấn trực tuyến được truyền đến các điểm cầu cấp huyện, cấp xã

Trước đó Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã tổ chức 03 cuộc Hội nghị tập huấn cho từng nhóm đối tượng trực tiếp làm nhiệm vụ tổng hợp, tham mưu công tác bầu cử, gồm nhóm thứ nhất là lãnh đạo và công chức của Phòng Nội vụ, nhóm thứ hai là thành viên các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (đối tượng là lãnh đạo Phòng chuyên môn các Sở, ngành – Giúp việc Trưởng ban bầu cử); nhóm thứ ba gồm thành viên là Thư ký các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh.

Zalo

Hội nghị tập huấn cho đối tượng là thành viên các ban bầu cử Đại biểu QH và HĐND tỉnh

Qua các cuộc Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn các nội dung công việc đến các đối tượng trực tiếp làm công tác bầu cử để triển khai thực hiện một cách đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp./.

TGV

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online