Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện An Phú
Công tác Tôn giáo

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại Ủy ban nhân dân huyện An Phú

09:15 27/10/2023

Đoàn kiểm tra Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh An Giang vừa tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đối với Ủy ban nhân dân huyện An Phú thời gian từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023.

Responsive image

Theo báo cáo, toàn huyện An Phú có 07 tôn giáo, 33 cơ sở tôn giáo, 38 cơ sở tín ngưỡng với trên 169.000 tín đồ. Xác định công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trong huyện thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo, tạo thuận lợi cho đồng bào có tín ngưỡng, tôn giáo thực hành, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo đảm bảo theo quy định của pháp luật. Trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; phát huy tính tích cực của tôn giáo. Các kiến nghị, đề nghị của tổ chức tôn giáo luôn được các cấp chính quyền các cấp trong huyện quan tâm, xem xét, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật. Nhờ vậy, tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.
Bên cạnh đó, các vị chức sắc, chức việc và bà con tín đồ các tôn giáo luôn thể hiện đời sống và đức tin một cách chính đáng, với phương châm sống "Tốt đời, đẹp đạo", gắn bó đồng hành cùng dân tộc, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của công dân; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, hưởng ứng phong trào thi đua do các cấp chính quyền phát động,… qua đó, góp phần trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng địa phương, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


 Responsive image
Đoàn kiểm tra thực tế tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Khánh An
 Responsive image
Đoàn kiểm tra thực tế tại Đình thần Đồng Cô Ky, xã Quốc Thái

Đây là hoạt động thường nien của Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) tỉnh nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật; phát hiện khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định pháp luật trái hoặc không còn phù hợp; từ đó kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn./.

Tiến Lên

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online