Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
Công chức - Viên chức

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018

05:01 10/05/2018

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018 (gọi tắt là Hội đồng thi nâng ngạch công chức); Hội đồng thi nâng ngạch công chức có Thông báo số 01/TB-HĐTNNCC ngày 07 tháng 5 năm 2018 về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018. Theo đó:

1. Địa điểm tổ chức ôn tập và thi: Trường Đại học An Giang. Địa chỉ: số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (ôn tập tại Hội trường 150 D).
2. Thời gian:
- Thời gian ôn tập: 02 ngày, từ ngày 12/5/2018 đến ngày 13/5/2018 (thứ bảy, chủ nhật). Sáng bắt đầu vào lúc 07 giờ 30 phút, chiều bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 phút.
- Thời gian thi: 1,5 ngày, từ ngày 26/5/2018 đến ngày 27/5/2018 (thứ bảy, chủ nhật). Khai mạc kỳ thi vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 26/5/2018.
3. Số lượng thí sinh được triệu tập: 75 thí sinh, gồm:
- Danh sách 1 đủ tiêu chuẩn, điều điện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên năm 2018: 63 người (
chi tiết đính kèm).
- Danh sách 2 đủ tiêu chuẩn, điều điện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch kế toán viên năm 2018: 07 người (
chi tiết đính kèm).
- Danh sách 3 đủ tiêu chuẩn, điều điện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch kiểm lâm viên năm 2018: 05 người (
chi tiết đính kèm).
4. Phí dự thi: 700.000 đồng/người.
Xem toàn văn Thông báo số 01/TB-HĐTNNCC tải về
tại đây./.

 

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online