Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan
Cải cách hành chính

Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan

04:50 28/11/2023

Sáng ngày 08/11/2023, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì điểm cầu tỉnh An Giang, dự Hội nghị tại các điểm cầu trong tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố, các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã và công chức phụ trách công tác dân chủ tại cơ quan, đơn vị.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh An Giang

Responsive image

Responsive image

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số nội dung chính của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 59/2023/NĐ-CP, ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định 61/2023/NĐ-CP, ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư và một số văn bản liên quan.
Theo đó, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành năm 2022, gồm 6 chương, 91 điều, quy định nội dung, hình thức, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt, luật cụ thể hóa đầy đủ phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.
Thông qua Hội nghị, nhằm cập nhật kịp thời những quy định mới, quan điểm, chủ trương, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân chủ ở cơ sở. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức, kết quả thực hiện công tác Dân vận và thực hiện quy chế dân chủ, nhất là kỹ năng tham mưu, đề xuất, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của công tác này tại các địa phương, đơn vị./.
 

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online