Hội nghị tập huấn về khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023
Cải cách hành chính

Hội nghị tập huấn về khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023

10:13 12/12/2023

Chiều ngày 11/12/2023, Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023. Tham dự tại điểm cầu tỉnh An Giang có đại diện lãnh đạo, công chức phụ trách của Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Bưu điện tỉnh, và Bưu điện huyện, thị xã, thành phố được chọn khảo sát.

Responsive image

Responsive image

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu tỉnh An Giang

Theo đó, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (Chỉ số SIPAS) là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc cung cấp các dịch vụ hành chính công. Phương pháp đánh giá xác định kết quả Chỉ số SIPAS chủ yếu thông qua phiếu điều tra xã hội học, đối tượng điều tra, khảo sát là người dân.
Chỉ số SIPAS có 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; thủ tục hành chính; công chức giải quyết công việc; kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị…

Responsive image

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn những nội dung liên quan đến công việc khảo sát; yêu cầu về kết quả và chất lượng khảo sát; tiến độ thời gian thực hiện; vai trò và trách nhiệm của các cơ quan liên quan; nhiệm vụ và yêu cầu đối với điều tra viên trong triển khai phát, thu phiếu khảo sát…

Qua buổi tập huấn, giúp các đơn vị liên quan có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong quá trình triển khai thực hiện nội dung phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đối tượng được khảo sát. Đồng thời, kết quả khảo sát là cơ sở để lắng nghe, nhận định, đánh giá của người dân đối với việc xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và đối với việc cung ứng dịch vụ công nói chung, để từ đó có những giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đây còn là một trong những nội dung để xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các tỉnh, thành phố trong cả nước./.

Mạnh Cường

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online