Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Tổ chức - Bộ máy

Hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

10:37 15/01/2024

Sáng ngày 09/01/2024, Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tham dự và chủ trì Hội nghị, Bà Lê Kim Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tham mưu xây dựng Đề án vị trí việc làm của các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Responsive image

Bà Lê Kim Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã quán triệt các nội dung: Triển khai Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 13/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức và một số văn bản liên quan đến xây dựng Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn Đề án mẫu vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, trong đơn vị sự nghiệp công lập và các phụ lục kèm theo Đề án mẫu; Triển khai, hướng dẫn xây dựng Đề án vị trí việc làm đối với cán bộ, công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Đồng thời, triển khai Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Responsive image 

Responsive image
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát biểu ý kiến, nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất trong thực hiện triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm.
Sở Nội vụ đã giải đáp tất cả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình trình triển khai thực hiện xây dựng vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua hội nghị đã giúp công chức, viên chức trang bị kiến thức, kỹ năng để xây dựng Đề án vị trí việc làm đảm bảo đạt kết quả tốt nhất và đúng thời gian quy định.
Kết luận tại hội nghị, Bà Lê Kim Bình - Phó Giám đốc Sở Nội vụ yêu cầu các Sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản pháp lý có liên quan để xác định từng vị trí việc làm, phù hợp với Thông tư hướng dẫn, đồng thời phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị,  tập trung xây dựng Đề án vị trí việc làm đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định./.

Bé Sáu - Phòng TCBC&TCPCP.

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online