Kiểm tra công vụ ngày làm việc đầu năm 2018
Cải cách hành chính

Kiểm tra công vụ ngày làm việc đầu năm 2018

09:34 03/01/2018

Sáng ngày 02/01/2018, Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh tiến hành kiểm tra nhanh và đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc tuân thủ quy định về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Zalo

Zalo

Zalo

Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh tiến hành kiểm tra nhanh và đột xuất tại 03 cơ quan, đơn vị: Sở Giao thông Vận tải, UBND phường Mỹ Long và UBND phường Mỹ Xuyên - thành phố Long Xuyên. Kết quả sơ bộ như sau:

- Lúc 08 giờ 00 phút, tại Sở Giao Thông Vận tải: kiểm tra 02 phòng chuyên môn

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: có mặt đầy đủ (5/5) công chức, không có trường hợp vắng mặt. Kiểm tra 02 hồ sơ thủ tục về Cấp phù hiệu vận tải, đều thực hiện trả kết quả đúng hạn.

+ Phòng Quản lý Vận tải, phương tiện và người lái: có mặt đầy đủ (14/14) công chức, không có trường hợp vắng mặt.

- Lúc 08 giờ 30 phút, tại UBND phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên: kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, có mặt đầy đủ 7/7 công chức. Kiểm tra ngẫu nhiên 02 hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch, cả hai hồ sơ đều giải quyết đúng hạn.

- Lúc 09 giờ 00 phút, tại UBND phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên: kiểm tra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, có mặt đầy đủ 6/6 công chức. Kiểm tra việc ra phiếu hẹn trả kết quả thủ tục hành chính, đơn vị đều có thực hiện đầy đủ theo quy định.

Đánh giá chung: kết quả kiểm tra 03 cơ quan, đơn vị ngày làm việc đầu năm 2018 cho thấy, cán bộ, công chức đều chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc làm việc đúng quy định. Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đúng quy định. Ngoài ra, ghi nhận các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt việc niêm yết công khai thủ tục hành chính, công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về thái độ giao tiếp, thủ tục hành chính của Tổ Kiểm tra công vụ tỉnh, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị còn một số hạn chế: công chức chưa thực hiện mang thẻ công chức đầy đủ; chưa có bảng tên, chức danh công chức tại bàn làm việc. Số điện thoại tiếp nhận phản ánh, kiến nghị một số nơi chưa cập nhật mã vùng tỉnh (0296 thay cho 076). Đoàn Kiểm tra đã nhắc nhở đơn vị khẩn trương khắc phục.

Trong năm 2018, Tổ Kiểm tra công vụ sẽ đẩy mạnh hoạt động kiểm tra các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhằm tăng cường việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 12/01/2017 của Tỉnh ủy.

Lý Minh Tài

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online