Bộ Nội vụ ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin
Cải cách hành chính

Bộ Nội vụ ban hành Quyết định điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin

05:17 23/08/2021

Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 862/QĐ-BNV ngày 17/8/2021 điều chỉnh Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 năm 2021

Theo đó, điều chỉnh Mục II của Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021 ban hành tại Quyết định số 433/QĐ-BNV 28/3/2021, như sau:

TT

Nhiệm vụ

Nội dung

Thời gian

Trách nhiệm

Chủ trì

Phối hợp

1

Công bố Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) 2020

Xây dựng báo cáo, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Chỉ số SIPAS 2020

Tháng
3 - 4

Bộ Nội
vụ

Ban Thường trực Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Tổ chức công bố Chỉ số SIPAS 2020

Tháng 5

Thông tin, tuyên truyền về Chỉ số SIPAS 2020

Từ
tháng 5

2

Xây dựng phần mềm Hệ thống

Xây dựng, chạy thử nghiệm, hoàn thiện phần mềm Hệ thống

Tháng
1 - 9

Nhà thầu

Bộ Nội vụ; một
số bộ, ngành, địa phương

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị và đưa vào triển khai

Tháng 9

Bộ Nội vụ

Các địa phương bộ, ngành,

3

Xây dựng
Phương pháp đo lường SHL giai
đoạn 2021 – 2025 theo hình thức
trực tuyến, trực tiếp

Nghiên cứu, xây dựng, lấy ý kiến các cơ quan, cá nhân liên quan, hội thảo khoa học, hoàn thiện, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt

Tháng
5 - 10

Bộ Nội
vụ

Các bộ, ngành,
địa phương; các
cơ quan, cá nhân
liên quan

Tích hợp Trang thông tin điện tử Cải cách hành chính của Ban CĐCCHC của Chính phủ và Hệ thống

Tháng 8

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị và đưa vào triển khai

Tháng 10

4

Thuê hạ tầng
công nghệ thông tin để triển khai Hệ thống

Nghiên cứu, lấy ý kiến cơ quan, cá nhân liên quan, đấu thầu, ký kết hợp đồng

Tháng
5 - 9

Bộ Nội
vụ

Nhà thầu

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị và đưa vào triển khai

Tháng 9

Nhà thầu

Bộ Nội vụ

5

Đo lường sự hài lòng của người dân về sự phục vụ hành chính năm 2021 theo hình thức trực tiếp

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị

Tháng
8 - 10

Bộ Nội
vụ

Đơn vị thực hiện
khảo sát; các bộ,
ngành, địa phương; tổ chức, cá nhân liên quan

Khảo sát (trực tiếp)

Tháng
10 - 11

Phúc tra

Tháng 11

Nhập dữ liệu

Tháng
11 - 12

6

Đánh giá kết quả thực hiện CCHC phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2021 theo hình thức trực tuyến

Thực hiện các hoạt động chuẩn bị

Tháng
10 - 11

Bộ Nội
vụ

Các bộ, ngành,
địa phương

Khảo sát (trực tuyến)

Tháng
11 - 12

Phúc tra

Tháng 12

Tổng hợp, phân tích dữ liệu

Tháng 12

Biên tập, quản lý, quản trị

 

7

Triển khai xin ý kiến trực tuyến về chính sách, quy định, sáng kiến CCHC, đo
lường SHL

Triển khai xin ý kiến người dân, đối tượng liên quan (trực tuyến)

Từ
tháng 9

Bộ Nội
vụ

Các bộ, ngành,
địa phương

Biên tập, quản lý, quản trị

8

Triển khai hỏi - đáp theo hình thức trực tuyến về chính sách, quy định, hoạt động CCHC; kết quả đánh giá CCHC, đo lường SHL

Triển khai hỏi – đáp (trực tuyến)

Từ
tháng 9

Bộ Nội
vụ

Các bộ, ngành,
địa phương

Biên tập, quản lý, quản trị

9

Triển khai cơ sở dữ liệu theo hình thức trực tuyến về CCHC, đo
lường SHL

Nhập, cập nhật, đăng tải cơ sở dữ liệu của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương (trực tuyến)

Từ
tháng 9

Bộ Nội
vụ

Các bộ, ngành,
địa phương

Biên tập, quản lý, quản trị

10

Thông tin, tuyên truyền theo hình thức trực tuyến và trực tiếp về triển khai, kết quả triển khai Hệ thống

Thông tin, tuyên truyền
(trực tuyến và trực tiếp)

Từ
tháng 9

Bộ Nội
vụ

Các bộ, ngành,
địa phương; các
tổ chức, cá nhân
liên quan

Biên tập, quản lý, quản trị

11

Vận hành, quản lý, quản trị Hệ thống

Viết, xây dựng, sưu tầm tin, bài, ảnh, video

Từ
tháng 9

Bộ Nội
vụ

Các bộ, ngành,
địa phương; các
tổ chức, cá nhân
liên quan…

Sưu tầm, biên dịch, hiệu đính tài liệu nước ngoài;

Biên tập, duyệt, đăng, quản lý tin, bài, ảnh, video, tài liệu…

Tạo, nhập, cập nhật, đăng tải, quản lý cơ sở dữ liệu về CCHC, đo lường sự hài long;

Vận hành, quản lý, quản trị Hệ thống;

Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá, kiến nghị về Hệ thống.

12

Mua sắm văn
phòng phẩm,
trang thiết bị
phục vụ triển
khai Hệ thống

Mua sắm văn phòng phẩm, thiết bị, máy móc để phục vụ triển khai Hệ thống tại Bộ Nội vụ

Từ
tháng 9

Bộ Nội
vụ

 

Mua sắm VPP, thiết bị, máy móc để phục vụ triển khai Hệ thống tại bộ, ngành, địa phương (trong trường hợp cần thiết)

 

Bộ,
ngành,
địa
phương

 

13

Tổng kết các
chương trình
phối hợp

Tổ chức Hội nghị tổng kết các
chương trình phối hợp giai đoạn trước

Tháng
9-10

Bộ Nội
vụ

Ban Thường trực Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Tổng công ty Bưu điện VN

Xây dựng, ký kết chương trình phối hợp mới giai đoạn mới

Tháng 9 -10

 

Bộ Nội vụ

 

Minh Tài – Sở Nội vụ

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online