Lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn và huyện Tri Tôn.
Cải cách hành chính

Lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn và huyện Tri Tôn.

10:18 30/09/2022

Ngày 29/9/2022, Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, kỹ năng chuyên môn cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn và huyện Tri Tôn.

Responsive image

Trong 03 ngày tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được nghe GVCC. TS. Nguyễn Thị Hà, Học viện hành chính quốc gia triển khai các chuyên đề liên quan đến kiến thức, nâng cao năng lực quản lý hành chính, quản lý chuyên môn, như: 
- Chuyên đề 1: Những vấn đề chung vền năng lực làm việc và kỹ năng lãnh đạo, quản lý hiệu quả;
- Chuyên đề 2: Kỹ năng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch;
- Chuyên đề 3: Kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp và sự kiện.

Responsive image

Responsive image

Ngọc Điệp

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online