Thành lập ba thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
Cải cách hành chính

Thành lập ba thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

01:44 23/12/2020

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Sau khi thành lập các thị trấn:
a) Huyện Châu Phú có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 02 thị trấn;
b) Huyện Tri Tôn có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 03 thị trấn;
c) Huyện Châu Thành có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 xã và 02 thị trấn;
d) Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 156 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 116 xã, 21 phường và 19 thị trấn.
Nghị quyết 1107/NQ-UBTVQH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2021./.


Minh Tài – Sở Nội vụ (nguồn: Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Lê Nguyên Châu (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0907.312.277

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online